Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

Sahip olduğumuz hizmet tecrübesi, kullandığımız güncel teknoloji, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli iş gücümüzle, “Kara, Deniz ve Hava Yolu Lojistik Organizasyonlarında” önde gelen kuruluşlar arasında yer alan konumumuzun örnek ve rekabetçi yapısının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen şirketimiz aşağıdaki vazgeçilmez unsurları benimsemektedir. Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli hizmetler sunmak, satış öncesi ve sonrası destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmek, Tüm faaliyet alanlarımızda, öncü kuruluş olmamızı sağlayan yönetim sistemlerimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğinin sürekli iyileşmesini sağlamak, Hizmetlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek, Sürdürülebilir iş gücü için personel memnuniyetini ve yeterliliklerini arttırmak, Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, tüm işleri ilk seferinde ve her seferinde tam zamanında yapmak Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanması, Müşteri ve personel bilgilerinin gizliliğinin tüm çalışanlara iletilmesi ve gizlilik ilkesinin korunması adına faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Kalite politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.

Bilgi Güvenliği Genel Politikası

DFD Logistics olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda;

  • a) Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı,
  • b) Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
  • c) Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • d) Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  • e) Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • f) Tabi olduğu ulusal, uluslararası düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • g) İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • h) Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı,
  • taahhüt ederiz.